روتر مش دو بانده AX3000 تندا مدل EX12 2-Pack

۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نقد و بررسی روتر مش دو بانده AX3000 تندا مدل EX12 2-Pack روتر مش EX12 2-Pack تندا یک سیستم Wi-Fi 6

روتر مش دو بانده AX3000 تندا مدل EX12 3-Pack

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نقد و بررسی روتر مش دو بانده AX3000 تندا مدل EX12 3-Pack روتر مش EX12 3-Pack تندا یک سیستم Wi-Fi